กระทรวงการคลัง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำของ ทอ.

          คณะเยี่ยมชมฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลัง, สม.และ กง.กห.และการสาธิตการปฏิบัติงานบนอากาศยาน (บ.ล.8 c-130) ในวันที่ 26 - 27 ก.ย.62 ณ บน.46 โดยมี ผู้แทน กพ.ทอ.ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมฯ ซึ่งปัจจุบันการขอปรับเงินเพิ่มผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำของ ทอ. อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

 

 529661

529662

529663

529664

529665

529666

529667

529668

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231