การประชุมหารือแนวทางพัฒนาภาษาอังกฤษของกำลังพล ทอ.เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ส.ค.๖๒

          พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษของกำลังพล ทอ.ในสถาบันการศึกษาของ ทอ.เพื่อพิจารณาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และแนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษาของ ทอ.เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ส.ค.๖๒, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

 

001

002

003

004

005

006

007

008

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231