การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารกำลังพลของสายวิทยาการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ทอ.

          พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์​​ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารกำลังพลของสายวิทยาการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ทอ.โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้เข้าร่วมการสัมมนา ฯ จำนวน ๙๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ส.ค.๖๒ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231