การประชุม คณก.จัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒

          พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รอง เสธ.ทอ.เป็นประธานการประชุม คณก.จัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจง การจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ ฯ และการปฏิบัติของหน่วยเกี่ยวข้อง ซึ่งมี คณก.ฯ และผู้แทน นขต.ทอ.เข้าประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

 

001 

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231