พิธีเปิด - ปิด การเรียกพลเพื่อตรวจสอบของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๒

           พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด การเรียกพลเพื่อตรวจสอบของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน จำนวน ๕๐ คน โดยมีผู้แทนจาก กกส.กห., กพ.ทหาร, นรด., กพ.ทร., หน.นขต.สนพ. กพ.ทอ.และ หน.นขต.สปพ.กพ.ทอ.เข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ก.ค.๖๒ ณ หอประชุมกานตรัตน์

 

4

8

 2

1

3

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231