การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)

             พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ.ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอของกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒) ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ ๘ - ๑๐ ก.ค.๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

 

001 2

001

002

003

004

005

006

007

008

009

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231