โครงการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)

             น.อ.สุชาติ เทพรักษ์ รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.เป็นผู้แทน จก.กพ.ทอ.ให้การต้อนรับ น.อ.อัศวิน คนชม ผอ.กปก.ศปพ.พอ.และคณะวิทยากรอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของ กพ.ทอ.เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย กปพ.สบ.ทอ.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231