พิธีปิดการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๒ (สอ.ทอ.)  

             น.อ.สมชาย แจ่มจันทร์ ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ.ซึ่งเป็น คณก.เรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการของ ทอ.ประจำปี ๖๒ เข้าร่วมพิธีปิดการเรียกกำลังพลสำรอง ฯ โดยเรียกกำลังพลสำรองประเภทนายทหารประทวน เหล่า ส.ทุกภูมิลำเนา จำนวน ๓๐ คน เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความชำนาญ และพร้อมปฏิบัติการได้ทันที โดยมี พล.อ.ต.ทรงพล พรหมวา รอง จก.สอ.ทอ.เป็นประธานพิธีปิดการเรียกกำลังพลสำรอง ฯ และมี หน.นขต.สอ.ทอ.เข้าร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๖๒, ๑๔๐๐ ณ ห้องประชุม สอ.๓ สอ.ทอ.

 

10

3

6

9

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231