การจัดการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๒    

            พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ.พร้อมด้วย น.อ.สมชาย แจ่มจันทร์ ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ.เข้าร่วมงานการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง ๓ เหล่าทัพ ประจำปี ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้มีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน เหล่านักบิน ในส่วนของ ทอ.จำนวน ๕ นาย ได้เข้าร่วมแสดงศักยภาพในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกองทัพอากาศได้สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และสาธิตการดับไฟป่าโดยใช้เครื่องบิน BT-๖๗ โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

 5

 1

 2

 3

 4

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231