พิธีเปิดการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการของ ทอ.ประจำปี ๖๒ (สอ.ทอ.)

พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการของ ทอ.ประจำปี ๖๒โดยเรียกกำลังพลสำรองประเภทนายทหารประทวนเหล่า ส.ทุกภูมิลำเนาจำนวน ๓๐ คน เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความชำนาญ และพร้อมปฏิบัติการได้ทันที โดยมี พล.อ.ต.อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ รอง จก.สอ.ทอ.และ หน.นขต.สอ.ทอ.เข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒, ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม สอ.๓ สอ.ทอ.

 

5

4

1

6

7

8

10

3

9

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231