การบรรยายพิเศษในการขอรับบำเหน็จบำนาญให้ข้าราชการชั้นต่ำกว่านายพลอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

       พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีการบรรยายพิเศษการขอรับบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการชั้นต่ำกว่านายพลอากาศ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี น.อ.โสรวาร ป้อมสนาม ผอ.ศบส.กพ.ทอ.เป็นผู้บรรยาย เรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ

 DSC 002

DSC 001 

DSC 003

DSC 004

DSC 005

DSC 006

DSC 007

DSC 008

DSC 009

DSC 010

DSC 011

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231