พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประเภทนายทหารประทวนกองหนุนของ ทอ.ประจำปี ๖๒ (บน.๗)

           น.อ.อดิศร คำประกอบ รอง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ. ซึ่งเป็น คณก.เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประเภทนายทหารประทวนกองหนุนของ ทอ. เข้าร่วมพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประเภทนายทหารประทวนกองหนุน เหล่า ส. และเหล่า สพ. จำนวน ๕๐ คน เพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหาร โดยมี น.อ.ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รอง ผบ.บน.๗ เป็นประธานพิธีปิดการเรียกพลฯ และมี หน.นขต.บน.๗ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิ.ย.๖๒, ๐๙๐๐ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ บน.๗

 

 51

2

3

4

6

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231