พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประเภทพลทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ (บน.๔๑)

           น.อ.นิฐินัย บุญลยางกูร รอง ผบ.บน.๔๑ เป็นประธานในพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประเภทพลทหารกองหนุนเหล่า อย.รุ่นปี ๕๕ – ๕๘ จำนวน ๑๐๐ คน ที่ปลดประจำการจาก บน.๔๑ เพื่อเข้ารับการฝึกทบทวนวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๖๒ โดยมี คณก.เรียกพลฯ ของ ทอ.และหน.นขต.บน.๔๑ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ หอประชุม เดชะตุงคะ บน.๔๑

 9

 1

2

3

4

5

6

7

8

10

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231