การบรรยายพิเศษในการขอรับบำเหน็จบำนาญให้ข้าราชการชั้นนายพลอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

           พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง รอง จก.กพ.ทอ.เป็นผู้แทน จก.กพ.ทอ.ในการบรรยายพิเศษ ในการขอรับบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการชั้นนายพลอากาศ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี น.อ.โสรวาร ป้อมสนาม ผอ.ศบส.กพ.ทอ.เป็นผู้บรรยาย การขอรับบำเหน็จ บำนาญ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม สน.ปษ.ทอ.

 

DSC 002

DSC 003

DSC 004

DSC 005

DSC 006

DSC 007

DSC 008

DSC 009

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231