พิธีวางพานพุ่ม และร่วมกิจกรรมวันกำลังสำรอง ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒

            น.อ.มีชัย ฉันทมาภา รอง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ.เป็นผู้แทน กพ.ทอ.นำกำลังพลสำรองของ ทอ.เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และร่วมกิจกรรมวันกำลังสำรอง ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด.เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ ณ นรด.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231