พิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ และกรมกำลังพลทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒

            พลอากาศโท นฤพล จักรกลม เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ และกรมกำลังพลทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับบุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด กรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

 

IMG 6237

IMG 6239

IMG 6243

IMG 6245

IMG 6248

IMG 6265

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231