การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

            พลอากาศโท นฤพล จักรกลม เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และ พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ นำข้าราชการในสังกัด ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พื้นที่ลานจอดรถ กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

IMG 6185

01IMG 6183

IMG 6193

IMG 6186

IMG 6198

IMG 6193

IMG 6204

IMG 6206

IMG 6213

IMG 6216

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231