การประชุม คณอก.ดำเนินการขับเคลื่อนสมรรถนะกำลังพล ทอ. ครั้งที่ ๑/๖๒

พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานการประชุม คณอก.ดำเนินการขับเคลื่อนสมรรถนะกำลังพล ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๒ เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการกำลังพล ทอ.ตามแนวคิดสมรรถนะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เม.ย.๖๒, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒

 

 001

 002

003

004

005

006

007

008

009

010

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231