พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๐

 พล.อ.ท.นฤพล  จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๐ โดยมี ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มี.ค.๖๒, ๐๙๓๐ ณ รร.กพ.ทอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.

 

1

2

3

4

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231