พิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและผลงานบทความทางวิชาการ, รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น, รางวัลนิรภัย, รางวัลหน่วยงานดีเด่นและรางวัลบุคคลดีเด่นของ ทอ.

 พล.อ.ท.นฤพล  จักรกลม จก.กพ.ทอ.อ่านรายงานและขานรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่น ทอ.ประจำปี ๖๑ ในพิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และผลงานบทความทางวิชาการ, รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น, รางวัลนิรภัย, รางวัลหน่วยงานดีเด่น และรางวัลบุคคลดีเด่น ทอ.ประจำปี ๖๑ เนื่องในวันที่ระลึก ทอ.โดยมี พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีข้าราชการทหารที่ได้รับการพิจารณาเป็นบุคคลดีเด่นของ ทอ.จำนวน ๑๐ คน เป็น น.สัญญาบัตร จำนวน ๖ คน และ น.ประทวน จำนวน ๔ คน เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปี ๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มี.ค.๖๒ ณ ห้องรับรอง ทอ.

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231