พิธีเปิดการปฐมนิเทศและอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ 62

พล.อ.ต.ชากร ตะวันแจ้ง รอง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ 62 จำนวน 95 คน โดยมี หน.นขต.กพ.ทอ.เข้าร่วมพิธี เมื่อวันอังคารที่ 12 มี.ค.62, 10.00 ณ ห้องประชุม รร.จอ.ยศ.ทอ.

 

1 

2

3

4

5

6

7 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231