การตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ ยศ.ทอ.

พล.อ.ต.ประกาศิต เจริญยิ่ง ผอ.สปพ.กพ.ทอ./หน.คณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยม ณ ยศ.ทอ. ในวันพุธที่ ๑๓ มี.ค.๖๒ โดยมี พล.อ.ต.อำนวย สมวงศ์ รอง จก.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

1

2

3

4

5

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231