พิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ บน.๕

                เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๖๒, ๑๑๐๐ พล.อ.ท.นฤพล  จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกวิชาทหารให้แก่ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๓๗ คน ณ อาคารอากาศคำรณ (ห้องดุสิตา) บน.๕

1

2

3

4

5

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231