การตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

                 พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ./หน.คณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยม

                 ณ สพ.ทอ. ในวันพุธที่ ๖ มี.ค.๖๒ โดยมี พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์  เกื้ออรุณ จก.สพ.ทอ. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231