พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ บน.๕    

                เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มี.ค.๖๒, ๐๙๐๐ น.อ.วิสันต์ พจน์บรรดิษฐ์ิ รอง ผบ.บน.๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารอากาศคำรณ (ห้องดุสิตา) บน.๕ โดยมี นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ เข้ารับการฝึกภาคสนาม จำนวน ๗๕ คน ตั้งแต่ ๓ - ๙ มี.ค.๖๒

                

00

01

02

04

05

06

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231