การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๒  

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ก.พ.๖๒,๐๙๐๐ น.อ.สมชาย แจ่มจันทร์ ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./เลขานุการ คณก.การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๒

ได้นำ คณก.การเรียกพลฯ ไปร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียกพลฯ ณ ห้องประชุม บก.บน.๗(๑) โดยมี น.อ.ประเสริฐวิษณุ์  มหาขันธ์ ผบ.บน.๗

พร้อม หน.นขต.บน.๗ เข้าร่วมการประชุม

 

9

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231