พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๕

           พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๕ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ กรมกำลังพลทหารอากาศ และผู้เข้ารับการศึกษาบางส่วนเข้าร่วมพิธี ฯ ซึ่งหลักสูตร ฯ จัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน ๘๖ คน เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

1

3

4

5

17

 

ลงข้อมูล : จ.อ.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198