กรมกำลังพลทหารอากาศ รับชมการถ่ายทอดสด

การแถลงผลงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

           พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารอากาศ รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงผลงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Teleconference; VTC) เคเบิลทหารอากาศ สื่อสังคมออนไลน์ และระบบ RTAF IPTV เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

 01

 02

 03

 05

 06

 07

 08

 09

 10

 11

 12

 13

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง ธนวรรณ  วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198