โครงการ "กรมกำลังพลทหารอากาศ ปันน้ำใจ เพื่อให้น้อง"

                        พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในโครงการ "กรมกำลังพลทหารอากาศ ปันน้ำใจ เพื่อให้น้อง" เมื่อจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๐๐ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ (ตามหลัก ๔ สุข) ร่วมบริจาคสมทบทุน สิ่งของ ยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่น้อง ๆ ผู้พิการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257