พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัดกรมกำลังพลทหารอากาศ 

                        พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัดกรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.อ.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล   จนท.นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198