พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕       

                  พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่บุตรข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัดกรมกำลังพลทหารอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ 

1

2

3

4

5

6

7

ผู้ลงข้อมูล : จ.อ.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198