พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัดกรมกำลังพลทหารอากาศ

                  พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัดกรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198