การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕  

                พลอากาศโท วิศรุต สุวรรณเนตร รองเสนาธิการทหารอากาศ   เป็นประธานในพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒ ให้กับนายทหารประทวนกองหนุน เหล่า ชย.และเหล่า ส.ทุกภูมิลำเนา จำนวน ๓๐ คน โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ คณะกรรมการกองอำนวยการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ และฝึกวิชาทหารของ ทอ. และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารทหาร ของกองทัพอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒

1

2

3

4

5

6

7

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198