พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัดกรมกำลังพลทหารอากาศ

                  พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัดกรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

012

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

013

014

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198