กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิง  

                คณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล (Happy Workplace) กรมกำลังพลทหารอากาศ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕, ๑๓๓๐ ณ บริเวณพื้นที่ลานต้นไทร กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองดับเพลิงและกู้ภัย กรมช่างโยธาทหารอากาศ

01

02

03

04

05

06

07

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198