พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕    

                นาวาอากาศเอก เชษฐ์ เหมทานนท์ คณะกรรมการกองอำนวยการเรียกพลทหาร ของกองทัพอากาศ  เข้าร่วมพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประเภทพลทหารกองหนุนเหล่าอากาศโยธิน รุ่นปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ คน ที่ปลดประจำการจาก กองบิน ๔๖ เพื่อเข้ารับการฝึกทบทวนวิชาทหารของ กองทัพอากาศประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕,๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ๖๐ ปี อากาศโยธินกองบิน ๔๖

1

2

3

4

5

6

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198