การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

                พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔๖ ให้กับพลทหารกองหนุนเหล่า อากาศโยธิน ที่ปลดประจำการจากกองบิน ๔๖ รุ่นปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ จำนวน ๖๐ คน โดยมี นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ คณะกรรมการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ของกองทัพอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๖ เข้าร่วมพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกทหาร ของกองทัพอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๖๐ ปี อากาศโยธิน กองบิน ๔๖

1

2

3

4

5

6

7

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198