กรมกำลังพลทหารอากาศจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕

                พลอากาศตรีสุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีผู้อำนวยการสำนักปกครองและพัฒนากำลังพล รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล ผู้อำนวยการกอง และผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกรมกำลังพลทหารอากาศ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198