พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร ชั้นยศนาวาอากาศเอก (วาระ เม.ย.๖๕)

                 พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร ชั้นยศนาวาอากาศเอก ให้แก่ นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น วาระเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๑ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศเป็นผู้อำนวยการในพิธีฯ

 

 01

02

03

04

05

06

07

08

09

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198