พิธีมอบของที่ระลึกโครงการวิ่งสะสมระยะทางของ ทอ. (Air Force Virtual Run)

                        โดยมี พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๔๕ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

4

1

3

2

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198