พิธีมอบของที่ระลึกโครงการวิ่งสะสมระยะทางของ ทอ. (Air Force Virtual Run)

                        โดยมี พลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ ผู้อำนวยการ สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก โสรวาร ป้อมสนาม รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ ชั้น ๓

 

5

6

4

1

2

3

13

9

11

12

10

8

7

14

15

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198