พิธีมอบของที่ระลึกกิจกรรมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run      

                        นาวาอากาศเอก กิติรัช ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการ สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ ชั้น ๓

 

02

01

03

04

05

06

07

 08

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198