การประกอบพิธีเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

                        พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันกองทัพอากาศ ณ อนุสาวรีย์ทหารอากาศ โดยมี รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ให้การต้อนรับและอำนวยการในพิธีฯ เมื่อวันจัทร์ที่ ๔ เม.ย.๖๕

 

01

02

03

04

05

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198