พิธีแสดงความยินดีแก่ น.สัญญาบัตร ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ     

                        พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่ น.สัญญาบัตร ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ ณ ห้องรับรอง ทอ. โดยมี เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้อำนวยการในพิธี ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เม.ย.๖๕

 

01

02

03

04

05

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198