การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๕     

                        นาวาอากาศเอก เชษฐ์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพลสำรองและการสัสดี สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ / กรรมการและเลขานุการ คณก.กองอำนวยการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ไปร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียกพลฯ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก กำพลศักดิ์ เปรมใจ เสนาธิการกองบิน ๒ พร้อม หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มี.ค.๖๕, ๑๐๐๐

 

01

02

03

04

05

06

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198