การมอบรางวัล Gift Voucher สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมเล่นเกมส์ Happy Workplace 

                        พลอากาศตรี สุชาติ  เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ได้มอบรางวัล Gift Voucher สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมเล่นเกมส์ Happy Workplace จำนวน ๕ ท่าน ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา

 

1

2

3

5

6

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ  ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257