กิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันกำแพงกั้นยาเสพติดนักเรียนทหาร 

                        กรมกำลังพลทหารอากาศ จัดกิจกรรมสุ่มตรวจสารเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันกำแพงกั้นยาเสพติดนักเรียนทหาร นำโดย นาวาอากาศเอก โสวราร ป้อมสนาม รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ มีผู้เข้ารับการสุ่มตรวจสารเสพติดเป็นนักเรียนจ่าอากาศชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๓๗๙ คน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะทำงานด้านการปราบปรามและการข่าว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ นำโดย นาวาอากาศเอก ธ.ธง ธรรมชูโชติ ผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารโรงเลี้ยง โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257