พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๓ ผ่านระบบออนไลน์

                         พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๓ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198