การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

                        พลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และ คณะผู้บังคับบัญชาของกรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม หอสมุดกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารอากาศให้การต้อนรับ

1

2

3

4

5

6

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198