พิธีมอบเสื้อกิจกรรมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run 2022

                        พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานมอบเสื้อกิจกรรมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run 2022 ในส่วนของกรมกำลังพลทหารอากาศ สำหรับผู้ที่วิ่งเกินระยะทาง ๘๕ กิโลเมตร โดยมี ผอ.กอง หรือ ผู้แทน รับมอบเสื้อ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่ประตูทางเข้าสำนักงานกรมกำลังพลทหารอากาศ ชั้น ๓

 

 01

02

06

03

04

05

07

ผู้ลงข้อมูล : น.ต.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198